Dec 042013
 

Udruga Normala već nekoliko godina djeluje na području Republike Hrvatske s ciljem promicanja nastave matematike i osuvremenjivanja nastavnog procesa kroz metodičke radionice i stručne skupove.

Metodičke radionice GeoGebre (besplatnog i izvrsnog programa za dinamičnu geometriju) održavamo kontinuirano od 2009. godine, dva puta godišnje u Zagrebu. Do sada smo educirali velik broj učitelja i nastavnika matematike kroz početne ili napredne radionice GeoGebre. Stručno usavršavanje je dvodnevno.

Metodičke radionice „Pisanje matematičkog teksta alatom LaTeX“ pokrenuli smo ove kalendarske godine te je sve više kolega zainteresirano za učenje i korištenja LaTeXa pri pisanju matematičkog teksta, pripremanje pisanih provjera znanja, itd. Stručno usavršavanje je jednodnevno.

Državni stručni skup „Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije“ održavamo u jesen svake dvije (parne) godine u Slavoniji. Do sada smo održali dva državna stručna skupa, a u pripremi je i treći u listopadu 2014. godine. Stručno usavršavanje je trodnevno.

Napominjemo da sva stručna usavršavanja provodimo u suorganizaciji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te da svi sudionici dobiju Potvrdu o stručnom usavršavanju.

U 2014. godini planiramo stručna usavršavanja kako slijede:

Naziv stručnog usavršavanja Mjesto održavanja Vrijeme održavanja
Početne i napredne radionice GeoGebre Zagreb 3. i 4. siječnja 2014.
Početne i napredne radionice GeoGebre Zagreb 15. i 16. travnja 2014.
Pisanje matematičkog teksta alatom LaTeX Zagreb 17. travnja 2014.
Pisanje matematičkog teksta alatom LaTeX Zagreb 13. rujna 2014.
Državni stručni skup „Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije“ Bizovačke toplice 17.-19. listopada 2014.

Detaljnije obavijesti o stručnim skupovima možete pronaći na našim mrežnim stranicama pod karticama Radionice i Slavonija 2014.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>