Materijali sa stručnog skupa “Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije”

Radionice S. Grabusin, N. Grgić: GeoGebra 1 – osnovne geometrijske konstrukcije i jednadžba pravca E. Rac-Marinić-Kragić, Š. Šuljić, D. Kadić: GeoGebra 2 – Funkcije, krivulje i konike Ž. Bjelanović Dijanić, … više o tome