Metodička radionica "Primjena IKT-e u nastavi matematike i softver GeoGebra"

Metodička radionica “Primjena IKT-e u nastavi matematike i softver GeoGebra”

28. i 29. 12. 2010. Udruga Normala  održala je novi krug radionica GeoGebre za nastavnike matematike. Zbog velikog odaziva organizirane su čak tri grupe polaznika – jedna za napredne polaznike … više o tome