Lissajousova krivulja Interaktivna matematika Java aplet preduvjet interaktivnosti

Tehničke pretpostavke za pregled stranica

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Ako se je ova stranica otvorila tako da u desnom polju vidite animaciju, a ne sivo polje sa znakom X, onda sa svog računala možete pregledati ovaj materijal. U suprotnom najprije preuzmite i instalirajte Javu. Ukoliko koristite Internet Explorer podesite u izborniku Alati > Internet opcije > Dodatno sljedeće:

Posljednja promjena stranice: