Mehanička konstrukcija elipse

Zadana je dužina duljine a+b i na njoj točka T koja dijeli tu dužinu u omjeru a:b. Ako prislonimo rubove dužine uz osi koordinatnog sustava tako da rubovi klize po osima točka T će opisati elipsu sa poluosima duljine a i b. Provjerite!

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Izrađeno programom GeoGebra

  1. Pomičite točke E i F i tako mijenjajte a i b.
  2. Pomičite točku A po osi y i zamislite krivulju koju opisuju točke T1 i T2.  
  3. Pritisnite gumb i još pomičite točku A.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Izrađeno programom GeoGebra

  1. Konstrukcija  točke T elipse vidi se na gornjem apletu. Pri tome  je točka A osi y udaljena najviše  a+b od ishodišta.
  2. Pritisnite gumb i pogledajte konstrukciju više točaka. Pomičite točke E i F.
  3. Broj točaka  mijenjajte klizačem n.